Frakt 49kr / Leverans: 1-3 dagar / Köp över 700kr fri frakt

Policy avseende integritet och marknadsföring

När du besökte den här webbplatsen första gången såg du en samtycksdialogruta. Du kan använda följande länkar för att se inställningarna, ändra ditt samtycke eller återkalla samtycke:

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Smartme.se samlar in , lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Smartme.se tillhandahåller produkter och tjänster i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Smartme.se som t.ex. besök på vår webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som genomförs så länge du innehar ett konto på Smartme.se.

2. När behandlar vi dina personuppgifter

2.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

2.2 Smartme.se samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Smartme.se eller kontaktar vår support och så länge du har ett konto på Smartme.se . Informationen som samlas in från dig vid köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Smartme.se och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden till dig. Under tiden du har ett konto på Smartme.se samlar vi in uppgifter såsom inköpshistorik och hur du interagerar med vår webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa något av våra nyhetsbrev eller klickar på vår webbplats.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter som Smartme.se samlar in och behandlar är:

* Namn
* Adress
* Telefonnummer och e-post
* Kontoinformation
* Information om din användning av Smartme.se
* Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vår webbplats
* Uppgifter om dina inköp
* IP-adress vid genomfört köp. Observera att IP-adress/nummer endast sparas vid genomfört köp och skickas till Klarna av säkerhetsskäl.

4. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Smartme.se behandlar dina personuppgifter för flera olika ändamål. I huvudsak behandlar vi dina personuppgifter för följande syften:

* Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support
* Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
* Lämna information och rikta marknadsföring, per e-post och via utvalda samarbetspartners (ex Facebook och Google)
* Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
* Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
* Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
* Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
* Administrera kontoinnehavet
* Ge dig möjlighet att använda kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att spara favoriter och önskelistor

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

5.  De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

5.1 Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet

5.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som kontoinnehavare, så som för att genomföra förbokningar, köp och hantera orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Smartme.se samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig relevanta erbjudanden.


5.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra produkter samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Smartme.se behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.


5.4 I vissa fall kan Smartme.se ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

6 Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

6.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Smartme.se kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

6.2 Smartme.se sparar uppgifter för kontoinnehavare så länge kontoinnehavaren väljer att inte avsluta sitt konto.

6.3 För besökare utan konto sparas uppgifter i upp till 36 månader

7. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

7.1 Smartme.se kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till samarbetspartners samt leverantörer av kredit- och betalningsstjänster.

7.2 Tredje part som vi lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund- eller kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra våra tjänster och produkter.

7.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Smartme.se om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

7.4 Smartme.se kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av våra leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Smartme.se vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

8. Smartme.se har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vi kommer med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar och om du inte godtar ändringarna har du rätt att avsluta ditt konto. Du avslutar kontot genom att kontakta oss eller genom att avsluta kontot via “Mina sidor”.

9. Dina rättigheter

9.1 Smartme.se ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

9.2 Smartme.se kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

9.3 Du har rätt att begära:

9.3.1 Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig.

9.3.2 Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

9.3.3 Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

9.4 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt och anpassad marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till hej@smartme.se. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. (E-post och marknadsföring via t.ex. Facebook. Observera att du även efter att vi slutat att marknadsföra direkt mot dig kan komma att se annonser som är generella.)

10. Cookies

Vad är cookies och hur fungerar de?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.


Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. (Källa: Post & Telestyrelsen, http://www.pts.se/)

Vad använder Smartme.se cookies till?


Vi använder båda typerna av cookies och de är båda nödvändiga för att Smartme.se ska fungera fullt ut.

Följande händer om du väljer att blockera cookies:

* Du kan läsa information och titta på produkter

* Du kan inte logga in, lägga varor i kundkorgen eller lägga beställningar.

Vi på Smartme.se gör inte allt sjävla utan använder fler externa tjänster för att få siten att fungera.

Google Analytics – för att spåra trafik och sammanställa statistik runt köp samt för att visa dig relevant marknadsföringsmaterial.

(Google Analytics sparar inte IP-nummer, kunduppgifter eller några som helst personuppgifter då vi skickar anonymiserade uppgifter till Google.)

Facebook – för att kunna interagera med dig som kund på Facebook samt för att visa dig relevant marknadsföringsmaterial.

(Facebook sparar inte IP-nummer, kunduppgifter eller några som helst personuppgifter då vi skickar anonymiserade uppgifter till Facebook.)

Instagram – för att kunna interagera med dig som kund på Instagram samt för att visa dig relevant marknadsföringsmaterial.

(Instagram/Facebook sparar inte IP-nummer, kunduppgifter eller några som helst personuppgifter då vi skickar anonymiserade uppgifter till Instagram/Facebook.)

Trustpilot – för att samla in omdömen om upplevelsen och recensioner av ditt köp.

(GDPR compliant: https://support.trustpilot.com/hc/sv/articles/360000721308-Trustpilots-s%C3%A4kerhetsrutiner)

Trustindex – för att samla in omdömen om upplevelsen och recensioner av ditt köp.

(GDPR compliant: https://www.trustindex.io/terms-and-conditions-and-privacy-policy/)

CusRev – för att samla in omdömen om upplevelsen och recensioner av ditt köp.

(GDPR compliant: https://www.cusrev.com/data-protection)

Youtube – för att visa detaljerade produktrecensioner och förbättra informationsflödet.

(Youtube/Google sparar inte IP-nummer, kunduppgifter eller några som helst personuppgifter då vi skickar anonymiserade uppgifter till Youtube/Google.)

Unifaun – för att skicka dina produkter till dig samt information till logistikföretag och leveransaviseringar.

(GDPR compliant: https://www.unifaun.com/integrity_policy/)

DHL – för transport av din vara till dig.

(GDPR compliant: https://www.dhl.com/se-en/home/footer/local-privacy-notice.html)

Postnord – för transport av din vara till dig.

(GDPR compliant: https://www.postnord.se/integritetspolicy)

Hotjar – för att mäta och analysera användningsbeteende på vår hemsida. IP-adress, sökförfrågningar och text, siffror m.m som matas in varken sparas eller kan ses av Smartme.se eller extern part.

(GDPR compliant: https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment/)

Sharespine – för sammankoppling av olika ordersystem, frakthantering samt ekonomi.

(GDPR compliant: https://www.sharespine.com/sv/nyheter/viktig-information-om-gdpr/)

Klarna – för betalningshantering och fakturaköp. IP-nummer sparas av säkerhetsskäl.

(GDPR compliant: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy)

Brevo (tidigare Sendinblue) – för att leverera aviseringar och orderbekräftelser samt epostmarknadsföring.

(GDPR compliant: https://help.brevo.com/hc/en-us/articles/360001258744-How-does-Brevo-comply-with-the-GDPR

Algolia – för att ge dig relevanta och korrekta sökresultat.

(GDPR compliant: https://gdpr.algolia.com/)

Fortnox – för lagerhantering och ekonomi.

(GDPR compliant: https://www.fortnox.se/om-fortnox/integritet-och-sakerhet/gdpr)

Ta bort cookies

Du kan enkelt radera kakor från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar kakor, gå till alternativet “”Hjälp”” i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera kakor eller få en avisering varje gång en ny kaka skickas till din dator eller mobila enhet. Observera att du, om du väljer att avaktivera kakor, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats.

Klarna

För betalning via Klarna kommer vi att skicka personuppgifter till Klarna. Informationen kommer att bestå av adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, IP-adress och personnummer. Vilken information som leverantören skall ha tillgång till och hur den skall behandlas, regleras av ett databehandlingsavtal mellan Smartme.se och Klarna.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Smartme.se, orgnr: 9305012750 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss.

Om du vill att Smartme.se skall radera dina uppgifter, eller om du vill att dina personuppgifter som lagras av Smartme.se skall utlämnas, så kontakta oss via e-post hej@smartme.se eller per snigel-post på:

Smartme.se
Att: GDPR
Solskensgatan 5
75431 Uppsala

Fraktfritt & snabba leveranser
ikon retur

Leverans 1-3 dagar med DHL & Postnord. Fraktfritt vid köp över 700kr!

Öppet köp 14 dagar
ikon retur

Självklart öppet köp i 14 dagar.

Kundtjänst via Chatt / E-post
ikon retur

Svar inom 24h Mån-Fre. Fråga oss om produkter eller leverans!

Säker och smidig betalning
ikon retur

Med Klarna, Swish, Kort & Faktura!